มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย CLU

มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย  California Lutheran University

California Lutheran University เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1959 มหาวิทยาลัย มีขนาดพื้นที่กว่า 558 ไร ถูกจัดเป็นอันดับ 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจาก U.S news & World report เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านคณะบริหารธุรกิจซึ่งได้รับรางวัลด้าน MBA มาแล้วกว่า 30 ปี เป็นวิทยาเขตที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ห่างจากทะเลแปซิฟิกเพียง 30 นาทีและ ห่างจากเมืองแอลเอ Los Angeles เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ่ เรียนปริญญาโท MBA ! No GMAT req.*

ดังนั้น California Lutheran University จึงเป็นขนาดที่เหมาะสมในการศึกษาเนื่องจากเป็นคลาสขนาดเล็ก 25 คนต่อคลาส ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงอาจารย์และเพื่อนได้อย่างทั่วถึง ในทางตรงกันข้ามก็เป็นขนาดใหญ่ พอสมควรที่จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะเพื่อนจาก หลากหลายประเทศ โดยมีนักศึกษากว่า 3,700 คน มาจาก 40 รัฐ 36 ประเทศ จึงทำให้มีคามหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม  อีกทั้งคุณภาพและ ความหลากหลายทางด้านวิชาการและวิชาชีพภายใต้คำแนะนำของ คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่ออเมริกา โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลค่ะ

เรียน ปริญญาโท MBA ที่แคลิฟอร์เนีย เรียนจบภายใน 12 เดือน *

ปริญญาโท ( , graduate and continuing education programs ) ที่แคลิฟอร์เนีย California Lutheran University มีสาขาหลากหลายสาขาที่สนใจ ที่ Southern California มีนักศึกษาปริญญาโท ได้แก่ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา California Lutheran University เปิด หลักสูตร กว่า 38 majors และ 32 minors และ ปริญญาโท Master’s degree programs

นักเรียนอเมริกัน และนักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกัน
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
No GMAT req.* ได้รับการยกเว้นการยื่นผล GMAT พิจารณาจากหลักสูตรที่จบมาก่อนหน้า
No TOEFL req* เมื่อจบการเรียนภาษาจากสถาบัน ELS < Click!
หากไม่เคยเรียนจบ บริหารธุรกิจ สามารถเรียบจบได้ภายใน 15 เดือน *
หลักสูตร ป.โท มีหลายสาขาได้แก่

– Management
– Finance
– International Business
– Entrepreneurship
– Information Technology Management
– Marketing