มหาวิทยาลัยเท็กซัส Texas

University of North Texas (UNT) มหาวิทยาลัยเท็กซัส

เป็นมหาลัยที่น่าเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองDenton สภาพแวดล้อมดีตัวเมืองหน้าอยู่ค่าใช้จ่ายในการเรียนและค่าครองชีพถือว่าถูกค่ะ

เรียนระดับปริญญาตรีที่อเมริกา

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเท็กซัส 
– College of Art & Science
– College of Business
– College of Education
– College of Engineering
– College of Information
– Maybron School of Journalism
– School of Merchandising & Hospitality Management
– College of music
– College of Public Affairs & Community Service
– College of Visual Arts & Design
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท
– College of Art & Science
– College of Business
– College of Education
– College of Engineering
– Mayborn School of Journalism
– School of Merchandising & Hospitality Management
– College of Music
– College of Public Affairs & Community Service
– College of Visual Art & Design
– Center for interdisciplinary Graduate Studies
– Cooperative Programs at UNT/UNT Health science Center at Fort Worth

“As one of the nation’s largest public universities and the most comprehensive in the Dallas-Fort Worth area, we are dedicated to providing an excellent educational experience to our 36,000 students.”