เรียน Fraser International College

 Fraser International College ( Top 10 Ranking )

มหาวิทยาลัย Fraser International College ชื่อดังติดอันดับ1ใน10ของประเทศแคนาดา สถาบันตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับ มหาวิทยาลัย Simon Fraser University อยู่ห่างจาก Down town Vancouver เพียง 30 อยู่ใกล้ ศูนย์กลางทางด้านการเงิน อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุด ทางด้านตะวันตกของแคนาดา  วิทยาเขตที่ล้อมรอบไปด้วย ภูเขา และทะเล ทัศนียภาพสวยงาม และเหมาะแก่การทำกิจกรรม โดยสามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา

สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Fraser International College
ในประเทศไทยที่  OEC Global Education
กรุงเทพ : โทร 02 720 6844 เชียงใหม่ : โทร 053 289107-8