เรียนเมลเบริน์ กับ Swinburne

มหาวิทยาลัย Swinburne University มีวิทยาเขต 6 แห่ง กระจายทั่วเมลเบิร์นทั้งในเขตชั้นในและนอก ของ ตัวเมือง โดยมีนักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาที่วิทยาเขตใกล้เมืองสองแห่งคือ Prahran และ Hawthorn หากโดยสาร ด้วยรถรางจากใจกลาง เมืองเมลเบิร์น วิทยาเขต Hawthorn ใช้เวลาเพียงสิบนาที ส่วนวิทยาเขต Prahran ก็ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นในที่คึกคักเขตหนึ่ง ของเมลเบิร์น วิทยาเขตทุกแห่ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศไว้บริการ ซึ่งมีทั้งเทคโนโลยีไร้สาย ห้องทดลองที่มีอุปกรณ์พร้อมสรรพ ห้องสมุดที่มีหนังสือครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ศูนย์สุขภาพ และร้านอาหาร

มหาวิทยาลัย Swinburne ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2451 เป็นสถาบันการศึกษา ของ รัฐบาลที่มีประวัติยาวนาน จากการสำรวจของรัฐบาลออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย Swinburne ได้รับเลือกเป็นอันดับที่สี่ ในด้านคุณภาพการเรียนการสอน ของ มหาวิทยาลัย ทั้งหมด ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนำเสนอ หลักสูตรอุดมศึกษา ตั้งแต่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไปจนถึงขั้น ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยมีทั้ง หลักสูตรการศึกษาที่เรียนในชั้นเรียน หรือ course work และ หลักสูตรการศึกษา ด้วยการค้นคว้าวิจัย