เรียนการตลาดที่เมลเบิร์น

ดิฉันชื่อ บุ้งนะคะ มาเรียน การตลาดระดับ ป โท ที่ มหาวิทยาลัย Swinburne ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับเลือกเป็นอันดับที่สี่ ในด้านคุณภาพการเรียนการสอน ของ มหาวิทยาลัย ทั้งหมดของประเทศออสเตรเลีย  โดย Graduate Careers Council of Australia

มหาวิทยาลัย  Swinburne  มี 6 วิทยาเขตกระจายอยู่ทั่ว Melbourne ทั้งที่ Prahran, Hawthorn, Croydon, Lilydale และ Healesville

อยากเรียนปริญญาโทการตลาด  ที่เมลเบิร์น

มา เรียนการตลาดที่เมลเบิร์น หลักสูตร ปริญญาโท   ที่เรียนในชั้นเรียน แบบ course work ที่มหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยเค้า เน้น การวิจัย เน้นให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัย การบริหาร ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย

Swinburne University of Technology ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย Swinburne University มีวิทยาเขต 6 แห่ง กระจายทั่วเมลเบิร์นทั้งในเขตชั้นในและนอก ของ ตัวเมือง โดยมีนักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาที่วิทยาเขตใกล้เมืองสองแห่งคือ Prahran และ Hawthorn หากโดยสาร ด้วยรถรางจากใจกลาง เมืองเมลเบิร์น วิทยาเขต Hawthorn ใช้เวลาเพียงสิบนาที ส่วนวิทยาเขต Prahran ก็ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นในที่คึกคักเขตหนึ่ง ของเมลเบิร์น วิทยาเขตทุกแห่ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศไว้บริการ ซึ่งมีทั้งเทคโนโลยีไร้สาย ห้องทดลองที่มีอุปกรณ์พร้อมสรรพ ห้องสมุดที่มีหนังสือครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ศูนย์สุขภาพ และร้านอาหาร  ที่แน่ๆ ที่นี่เค้าดูแลนักศึกษาดีมากคะ