โรงเรียน Alameda School อเมริกา

Alameda Unified School District – Alameda, CA

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน Alameda แคลิฟอร์เนีย

Alameda is located on a small island next to Oakland, in  the San Francisco Bay. Students are priority #1 in Alameda School District. Educators, staff and administrators work  together to ensure a first class education for every student. The strong community-wide support for schools ensures

every child the very best opportunity to succeed and creates a vibrant and engaged community. Alameda School District offers international students a classic American high school experience with all activities, clubs and school subjects that can be expected, together with some unique and extra interesting ones.

จำนวนนักเรียนของโรงเรียน Alameda แคลิฟอร์เนีย

1,200-1,900

 ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่โรงเรียน Alameda ตั้งอยู่

Alameda is only a short ferry or  bus ride to downtown San Francisco, where students can find  all the shopping and activities they can imagine. Alameda offers students a great combination of having easy access to an exciting big city, while residing in a safe, residential  community

กีฬา กิจกรรมระหว่างเรียนที่  Alameda แคลิฟอร์เนีย

Boys

  • Fall     Badminton, Cross Country, Football, Soccer, Tennis, Water Polo
  • Winter Basketball
  • Spring Baseball

Girls

  • Fall Badminton, Cross Country, Soccer, Tennis,Water Polo
  • Winter Basketball
  • Spring Softball, Track, Volleyball

สอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ESL Available   : Yes

สนใจเรียนต่อที่แคลิฟอร์เนีย โทรหาเรา 02 7206844