ขั้นตอน ไปเรียนที่ออสเตรเลีย

เลือกที่เรียนที่ออสเตรเลีย

1. หาข้อมูลเองจาก Google สอบถามจากเพื่อนหรือญาติที่มีประสบการณ์
2. จากบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย

ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะเอเจนท์จะมีข้อมูลที่อัพเดทตลอดเวลา มีหนังสือ ซีดีข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมากมาย มีหลายสถาบันให้เราเลือก หลายราคา พร้อมทั้งให้บริการ

  • ปรึกษารับคำแนะนำฟรี
  • วิธีการเลือกเอเจนท์ที่ดี
  • มีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือ
  • จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • เป็นสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)
  • ไม่คิดค่าบริการจัดการเอกสารและยื่นวีซ่า และไม่คิดค่าบริการทุกขั้นตอน
  • มีบริการครบวงจร ทั้งจองตั๋วเครื่องบิน จัดหาที่พักจัดหารถรับ-ส่งที่สนามบิน ประกันสุขภาพและอื่นๆ

image017

เตรียมเอกสาร ขอวีซ่าที่ออสเตรเลีย

1. ประวัติการศึกษา

Transcript การศึกษาสูงสุด(ฉบับภาษาอังกฤษ) หรือใบรับรองการศึกษา(กรณีที่กำลังศึกษาอยู่) ผลคะแนน IELTS ประวัติการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประวัติการฝึกอบรมและประกาศนียบัตรต่างๆ

2. ประวัติการทำงาน

กรณีเรียนจบมาแล้วเกิน 1 ปี ถ้าเคยทำงานมาแล้วก็ต้องมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการณ์นั้นๆ ด้วยเพราะจะเป็นผลดีตอนยื่นขอ Visa เพื่ออธิบายต่อสถานทูตว่าระหว่างที่เรียนจบมาแล้วเราทำอะไรมาบ้าง

3. ประวัติการเงิน

โดยจะใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน จะเป็นของตนเอง พ่อ-แม่ คู่สมรส หรือญาติร่วมสายเลือดก็ได้ค่ะ เรียกว่า “Sponsor” ซึ่งเงินในบัญชีควรมีการหมุนเวียนอย่างเหมาะสม ส่วนวงเงินในบัญชีเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระยะเวลาที่จะไปเรียนค่ะ นอกจากเงินในบัญชีแล้ว ยังรวมไปถึงหุ้นและพันธบัตรอีกด้วย

4. Passport

หนังสือเดินทาง(Passport) ไปยังออสเตรเลีย เป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยในหนังสือเดินทางจะมีการระบุข้อมูลของผู้เดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือลงตราหรือที่เรียกกันว่าวีซ่า (Visa) ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางได้ที่กรมการกงสุล
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.consular.go.th/main/th/services/1274

สมัครเรียน ไปเรียนที่ออสเตรเลีย

เป็นขั้นตอนการกรอกใบสมัครจากสถาบันที่ต้องการจะสมัครเรียน ซึ่งถ้าติดต่อผ่านเอเจนท์ก็จะเป็นผู้กรอกใบสมัครให้เองค่ะ เอกสารที่ต้องใช้คือหน้าแรกของหนังสือเดินทางค่ะ และข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับกรอกใบสมัครแค่นั้นค่ะ

รับใบ Offer  ของ ออสเตรเลีย

หลังจากที่เราส่งใบสมัครให้ทางสถานศึกษาแล้ว ไม่เกิน 1 สัปดาห์ เราก็จะได้รับใบตอบรับ(Offer)ซึ่งหมายถึงว่า สถาบันนั้นรับเราเข้าเรียนแล้ว โดยจะแนบใบเสร็จ (Receipt) เพื่อแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระเพื่อเข้าเรียนมาด้วย

โอนเงิน ไปเรียนที่ออสเตรเลีย

เมื่อได้รับ Offer แล้วก็สามารถโอนเงินเพื่อชำระได้เองโดยตรง หรือผ่านทางเอเจนท์ก็ได้ หลังจากโอนเงินแล้วต้องแจ้งให้ทางสถาบันทราบพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จการโอนเงินเพื่อยื่นยันการโอนเงิน ซึ่งเอเจนท์บริการให้ฟรีอยู่แล้วค่ะ

รับใบ COE  เรียนที่ออสเตรเลีย

COE คือ Overseas student Confirmation-of-Enrolmant เป็นเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนที่ทางสถาบันออกให้เราหลังจากที่ชำระเงินแล้ว เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่ายืนยันกับทางสถานทูตออสเตรเลีย ว่าเราได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอะไร ระยะเวลาเท่าไหร่ โดยชำระเงินทั้งหมดแล้วจำนวนเท่าไหร่

ยื่นขอ Visa ไปเรียนที่ออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย +ค่าธรรมเนียม  กรณียื่นเองก็ค่อนข้างยุ่งยาก โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยยื่นขอวีซ่าเองมาก่อน แต่ถ้าใช้บริการเอเจนท์แล้วละก็สบายไปหลายอย่าง เพราะเราแค่นำเอกสารต่างๆที่เตรียมไว้ตอนแรก พร้อมชำระค่าวีซ่า ให้ทางเอเจนท์ช่วยจัดเตรียมเอกสารและส่งยื่นขอวีซ่าให้เลยค่ะ

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าปกติใช้เวลา 10 วันทำการ(ไม่นับวันหยุดราชการ) หรือ 2-3 สัปดาห์แล้วแต่สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย 16,xxx บาท+ค่าธรรมเนียม VFS 1,150 บาท

ตรวจร่างกายเพื่อขอ Visa ที่ออสเตรเลีย

เมื่อพิจารณาเอกสารเรียบร้อยแล้วทางสถานทูตจะแจ้งให้เราไปตรวจร่างกายภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับแจ้ง โดยสามารถเข้าตรวจได้ที่โรงพยาบาลที่สถานทูตรับรองเท่านั้น ค่าตรวจ 2,150 บาทขั้นตอนเหมือนตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจปัจสาวะสายตา X-rayปอด
เมื่อตรวจเสร็จแล้วเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน ทางโรงพยาบาลจะส่งผลตรวจให้สถานทูตเองโดยตรง

เตรียมตัวก่อนเดินทาง  ไปยังออสเตรเลีย

การเตรียมตัวจะเริ่มหลังจากไปตรวจสุขภาพแล้ว ระหว่างรอผลก็เตรียมตัวศึกษาข้อมูลเมืองที่จะไปอยู่ การเดินทาง ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ พอวีซ่าผ่านแล้วคราวนี้ก็ซื้อตั่วเครื่องบิน(ไม่เก่งภาษาอังกฤษแนะนำการบินไทย) แล้วจัดกระเป๋าเตรียมบินกันได้เลยค่ะเตรียมเสื้อผ้า เครื่องใช้ ยา ตัวแปลงปลั๊กไฟ ไปก็พอค่ะ พวกอาหารต่างๆเช่น มาม่า ไม่จำเป็นที่ออสเตรเลียมีจำหน่ายค่ะอย่าลืม!!..Passport, COE, แผนที่, เงินAUD ติดต้วไว้ด้วยนะคะ

ขั้นตอนนี้เอเจนท์จะให้คำแนะนำ บริการซื้อตั๋วเครื่องบิน การ Pre-departure ก่อนเดินทางให้ด้วย

วันเดินทางไปสู่ ที่ ออสเตรเลีย

ควรเช็คเวลาเดินทางและเที่ยวบินให้ดีไปเช็คอินก่อน 1-2 ชั่วโมงใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง แต่งกายอบอุ่นนิดหน่อยเผื่อเกิดหนาวบนเครื่องนะคะ หากใครไม่เคยเดินทางคนเดียวแนะนำสอบถามเจ้าหน้าที่สายการยินเลยค่ะ ไม่ต้องอายหรือเกรงใจ ทำใจให้สบาย เดินทางโดยปลอดภัยนะคะ

ขั้นตอนการ ไปเรียนที่ออสเตรเลีย

image001